^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

INFORMACJE NA TEMAT MIASTA I GMINY BOBROWNIKI

Miasto i Gmina Bobrowniki położona jest w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego, na prawym brzegu rzeki Wisły. Graniczy z gminami: Czernikowo, Lipno i Fabianki. 

Pod względem geograficzno-przyrodniczym Bobrowniki znajdują się na skraju Pojezierza Mazurskiego, zaś geomorfologicznie położone są w strefie stykowej Kotliny Włocławskiej i Wysoczyzny Dobrzyńskiej, z którego to faktu wynika malowniczość ukształtowania terenu obfitującego w liczne miejsca i panoramy widokowe na rzekę Wisłę jak i na jej lewy "kujawski" brzeg z miastami: Włocławkiem i Nieszawą.

Bobrowniki stanowią centrum usługowo handlowe gminy i są oddalone : o 16 km od Włocławka, o 18 km od Lipna, o 8 km od Nieszawy (promem przez Wisłę) i 16 km od Ciechocinka.
Prom przez Wisłę na linii Nieszawa - Miszek (gm. Bobrowniki) pływa w okresie od 1 maja do 30 września.

Dane ogólne:

Powierzchnia ogólna gminy - 95 km2 (9.555 ha). Ludność gminy - 3200 osób. Liczba sołectw - 9. Liczba miejscowości - 19. Tereny leśne ogółem - 4.640 ha (co stanowi ok. 48% ogólnej powierzchni gminy). Tereny wód ogółem - 424 ha (co stanowi ok. 4,4% ogólnej powierzchni gminy).

 

Oświata:

Na terenie gminy Bobrowniki znajdują się Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Bobrownikach, Przedszkole Samorządowe w Bobrownikach, Klub dziecięcy "Bobrowniaczek" w Bobrownikach.

Inne informacje:

Na terenie Gminy Bobrowniki znajdują się dwie stacje uzdatniania wody (w m. Bobrowniki i Bobrownickie Pole).
Gmina zwodociągowana jest w około 99% (tj. około 60 km sieci wodociągowej - przyłączone ok. 650 gospodarstw domowych).
W miejscowości Bobrowniki funkcjonuje gminna oczyszczalnia ścieków mechaniczno-biologiczna o przepustowości 200m3/dobę. Część miejscowości Bobrowniki jest skanalizowana, pozostałe ścieki z gospodarstw domowych są dowożone do gminnej oczyszczalni. Na terenie gminy znajduje się PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

 

Zabytki:

Obiektami wpisanymi do rejestru są: ruiny zamku gotyckiego w Bobrownikach, Kościół p.w. św. Anny w Bobrownikach, Cmentarz Rzymskokatolicki w Bobrownikach, Cmentarz Ewangelicki w Starym Bógpomóż, Zespół Parkowo - Dworski po majątku Okrągła

Obiekty poza rejestrem zabytków objęte ścisłą ochroną konserwatorską: Urząd Gminy Bobrowniki (budynek A z z ok. 1838 r.), Szkoła Powszechna w Bobrownikach (od 1999 r. Gimnazjum), Kaplica ewangelicka w Gnojnie, cmentarz ewangelicki w Gnojnie, Szkoła Powszechna w Rachcinie (budynek z 1926 r.), Kaplica ewangelicka w Starych Rybitwach, dawna Szkoła w Starych Rybitwach.

 

Kultura i sport:

W budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Bobrownikach znajduje się Gminna Biblioteka.
Przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrownikach działa orkiestra strażacka, która uświetnia swą grą wszystkie imprezy kulturalne i uroczystości kościelne w gminie. Orkiestra bierze również udział w paradach orkiestr dętych. Gmina Bobrowniki jest gmina monitorowaną.
Na terenie gminy działa zespół sportowy (piłki nożnej) Wiślanin Bobrowniki, dwa boiska piłkarskie "Orlik", trzy strefy aktywności fizycznej "OSA", 
Ponadto w miejscowości Bobrowniki znajduje się poczta, ośrodek zdrowia, apteka, stacja paliw, parkingi, remiza OSP (świetlica).

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą