^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Znalezione obrazy dla zapytania Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – informacja o przyznanej dotacji celowej 

Na podstawie § 11 ust. 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r.

 

w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1667) podaję do publicznej wiadomości informację o udzielonym wsparciu finansowym na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej dla następującej szkoły:

 Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Bobrownikach                                                                                           

ul. Wyzwolenia 16

87-617 Bobrowniki 

Dotacja celowa: 12 000,00 zł

Wkład własny: 3 000,00 zł

Całkowity koszt zakupu: 15 000,00 zł

 

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą