^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

 

Bobrowniki, dnia 18.04.2017 r.

                                                               Pan/i/

                                                               ……………………………………………………….

     Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję na dzień 25 kwietnia 2017 roku  (wtorek) na godzinę  09:00 XXIII Sesję Rady Gminy Bobrowniki.

 

Miejsce obrad  - sala konferencyjna UG Bobrowniki ul. Nieszawska 10.

Porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.      Wybór sekretarza obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy.

4.      Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Gminy.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę                     i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Bobrowniki.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bobrowniki na lata 2017 – 2023 (projekt Programu został uzupełniony na s. 1-2 i 52-54 i dostępny jest tutaj; pierwsza wersja projektu programu bez uzupełnień - tutaj).

8.      Coroczne przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej (Informacja dostępna tutaj).

9.      Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.

10.  Informacja o realizacji uchwał i wniosków z ostatniej Sesji Rady Gminy.

11.  Wolne wnioski i zapytania.

12.  Zakończenie obrad.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą