^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Zostałeś zwolniony przez pracodawcę?

„Czas na nowy start” z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym w Bydgoszczy,

czyli dotacje do 40 tys. złotych na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
oraz kursy zawodowe

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy realizuje projekt pt.: „Powrót na rynek pracy IV – czas na nowy start” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”,

Poddziałanie 8.1.2 „Wspieranie procesów adaptacyjnych
i modernizacyjnych w regionie”.

 Projekt przewiduje kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze dla 84 osób w wieku 18-64 lat, zameldowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach Projektu wszyscy Uczestnicy otrzymują wsparcie szkoleniowo-doradcze, natomiast wybrani wsparcie finansowe – jednorazową dotację inwestycyjną na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe.

 W ramach projektu planowane jest wsparcie osób, które utraciły pracę lub są przewidziane do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy przechodzącego procesy modernizacyjne i adaptacyjne. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, których zwolnienie u ostatniego pracodawcy nastąpiło w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu (tj. od 1.11.2013 r.) z jednej z niżej wymienionych przyczyn:

 • zwolnienie grupowe,

 

 • wypowiedzenie ze strony pracodawcy z przyczyn nie dot. pracownika,

 

 • redukcja etatów,

 

 • przyczyny ekonomiczne,

 

 • porozumienie stron z przyczyn nie dotyczących pracownika,

 

 • likwidacja zakładu pracy.

  

Grupę I tworzyć będą osoby zainteresowane podwyższeniem bądź zmianą swoich kwalifikacji
w ramach szkoleń/kursów zawodowych
.
Wybór szkolenia/kursu każdorazowo potwierdzony zostanie diagnozą potrzeb wykonaną przez doradcę zawodowego w ramach Indywidualnego Planu Działania. Szkolenia/kursy zawodowe realizowane będą w Bydgoszczy, Inowrocławiu lub Włocławku, zgodnie
z potrzebami zgłaszanymi przez Uczestników Projektu. Ponadto każdy Uczestnik z Grupy I weźmie udział w:

 • warsztatach aktywizacyjnych i komunikacji interpersonalnej (8 godzin) realizowanych
  w Bydgoszczy, Inowrocławiu lub Włocławku,

 

 • pośrednictwie pracy (średnio 3 godziny zegarowe na osobę).

  

Grupę II stanowić będą osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej, które zakwalifikują się do udziału w szkoleniu „ABC Przedsiębiorczości” i do ubiegania się o otrzymanie wsparcia finansowego – jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej
w wysokości do 40 000 zł. Będą to 3 grupy – dla jednej grupy szkolenia realizowane będą w Bydgoszczy, dla dwóch grup we Włocławku.

Dla Grupy II przewiduje się następujące formy wsparcia realizowane w Bydgoszczy i Włocławku:

 • szkolenie „ABC Przedsiębiorczości” (40 godzin),

 

 • warsztaty aktywizacyjne i komunikacji interpersonalnej (8 godzin),

 

 • doradztwo ogólne grupowe w zakresie przygotowywania biznesplanu (8 godzin zegarowych),

 

 • doradztwo ogólne indywidualne w zakresie przygotowywania biznesplanu (średnio 4 godziny zegarowe na osobę),

 

 • przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – jednorazowej dotacji inwestycyjnej w wysokości do 40 000 złotych na osobę dla 36 osób,

 

 • podstawowe wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż 900 zł dla 36 osób,

  Zasady udziału w projekcie zostały określone w Regulaminie rekrutacji Uczestników oraz Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, które razem z kompletem dokumentów rekrutacyjnych znajdują się na stronie www.pte.bydgoszcz.pl w zakładce: Projekty unijne, Czas na nowy start.

 Zapraszamy na spotkania informacyjne w sprawie projektu:

  • 9 kwietnia 2014 r. o godz. 13.00 w sali 201 w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego,
   ul. Długa 34, Bydgoszcz.

 

  • 11 kwietnia 2014 r. o godz. 10.00 we Włocławskim Inkubatorze Innowacji i Przedsiębiorczości,
   ul. Toruńska 148, Włocławek.

 

TERMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU:

 W rekrutacji mogą wziąć udział osoby zwolnione po 01.11.2013 r. Dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście, pocztą lub kurierem w terminie od 4 kwietnia 2014 r. do 17 kwietnia 2014 r. Decyduje data wpływu dokumentów do Biura Projektu (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy, ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz, pokój 300

 Dodatkowe informacje na temat projektu można uzyskać pod numerem telefonu 52 327 76 59, wew. 8. lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Zapraszamy do udziału w projekcie!

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą