Stypendium szkolne - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Urząd ...

 

GOPS Bobrowniki informuje, że osoby zakwalifikowane do stypendium szkolnego proszone są o dostarczenie rachunków i faktur dokumentujących wydatki.

Dokumenty prosimy dostarczać do Urzędu Gminy w Bobrownikach budynek "B" pokój nr. 12