OGŁOSZENIE

W dniach od 01 do 07.04.2014 r. przy
ul. I Armii Wojska Polskiego

w Bobrownikach podstawiony zostanie kontener na

 opony

Uprzejmie prosimy o wrzucanie do kontenera tylko opon. Kontenery na inne rodzaje odpadów będą podstawiane zgodnie z potrzebami mieszkańców. Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy Bobrowniki  pokój nr 4.