Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje dotyczące odbioru odpadów wielkogabarytowych, opon, elektroodpadów oraz rozbiórkowo - budowlanych od mieszkańców Gminy Bobrowniki.

 

 

Punkt odbioru w Bobrownikach: Siedziba firmy NIDES, ul. Włocławska 51, 87-617 Bobrowniki - odbieramy od mieszkańców naszej Gminy odpady wielkogabarytowe, opony oraz elektroodpady w godz. 8.00 – 15.00 w dniach:

07.02.2017 r.

01.04.2017 r.

01.07.2017 r.

07.10.2017 r.

 

Punkt odbioru w Rachcinie: Plac przy Remizie OSP Rachcin - odbieramy od mieszkańców naszej Gminy: odpady wielkogabarytowe, opony i odpady rozbiórkowo – budowlane oraz elektroodpady w godz. 8.00 – 12.00 (skrócono o dwie godziny) w dniach:

08.04.2017 r.

14.10.2017 r.