^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Staraniem Wójta Gminy Bobrowniki Jarosława Jacka Poliwko i Radnych nową odsłonę zyska nabrzeże Gryski przy ul. Nieszawskiej w Bobrownikach. Trwa wykonywanie zadania pn. Zagospodarowanie terenu przez usunięcie nielegalnego wysypiska śmieci i utworzenie ścieżki przyrodniczo - edukacyjnej "Bioróżnorodność rodzimej flory Gminy Bobrowniki" wraz z wykonaniem nasadzeń i oznakowania. Zyskaliśmy warunki do zrealizowania zadania dzięki promesie dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Dotacja stanowić będzie ok. 80 % ogólnej wartości inwestycji.

 

Dla porównania wstawiamy zdjęcie przedstawiające stan miejsca przeznaczonego do zagospodarowania przed rozpoczeciem prac (zdjęcie google maps)

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą