APEL

do hodowców drobiu

 

 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

oraz

Głównego Lekarza Weterynarii

Szanowni Państwo!

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikieptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowychzasadach postępowania.

Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:

- zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;

- nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;

- nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;

̵  stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakciez drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

̵ stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w którychutrzymywany jest drób;

̵ przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwościswobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

 Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne