Wszystkich prosimy o przyjęcie do wiadomości informacji IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu o prognozie wystąpienia w porze wieczornej i nocnej na przeważającym obszarze mgły ograniczającej widzialność do 100 m i osadzającej szadź. Ważność komunikatu od godz. 7:30 dnia 16.01.2017 r. do godz. 7.30 dnia 18.01.2017 r.