W Bobrownikach jest obszar rewitalizacji. Tu będą zmiany [w:] "Gazeta Pomorska", 12 stycznia 2016 r., s. 15 (Lipno)