Szanowni mieszkańcy, poniżej zamieszczamy informacje o harmonogramie odbioru odpadów dla poszczególnych miejscowości:

 

Bobrowniki wszystkie ulice

 Bobrownickie Pole 1,2,3,3A,32,33,34,34A,35A,36,36A,37,100,113,114,115,116,117, 118,118A,122,123,124 

Bobrownickie Pole 

Miszek, Rybitwy 

Białe Błota, Dębówiec 

Bógpomoż Nowy, Bógpomoż Stary 

Polichnowo, Polichnowo Piaski 

Gnojno, Gnojno-bloki, Oparczyska

 Okrągła, Stara Rzeczna, Brzustowa, Rachcin, Parcele Łochockie, Winduga

Mobilny PSZOK w roku 2017.