^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń   i powiadamiania o ich    wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach ( Dz. U. 2013. 96).

 

   PO USŁYSZENIU SYGNAŁU ALARMOWEGO CZY KOMUNIKATU OSTRZEGAWCZEGO NALEŻY :

  1. Nie wywoływać paniki, zastosować się do poleceń nadawanych w tych komunikatach  - ostrzec sąsiadów o alarmie.

  2. Ograniczyć do niezbędnego minimum ruch pieszy i pojazdów mechanicznych.

  3. Udzielać sobie wzajemnej pomocy podczas samoewakuacji ( pomóc słabszym i chorym ) –ewakuować się najkrótszą drogą .

  4. Osoby pozostające w pomieszczeniach powinny uszczelnić okna, drzwi i ciągi wentylacyjne wykorzystując ścinki miękkich szmat, watę, ligninę itp.

  5. W ukryciu przebywać do chwili otrzymania polecenia opuszczenia obiektu od służb porządkowych (ratowniczych) – posiadając bateryjny

  6. odbiornik radiowy włączyć go na pasmo rozgłośni lokalnej.

 

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą