^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Inspektorat we Włocławku informuje, że w związku z koniecznością wykonania batymetrii dna poniżej progu podpiętrzającego dolne stanowisko stopnia wodnego we Włocławku oraz prac remontowych w Elektrowni Wodnej Włocławek i na innych obiektach Stopnia Wodnego we Włocławku, wdniu 30 listopada 2016 r. w godzinach od 9:00 do 16:00 przepływ przez stopień zostanie ograniczony do poziomu około 350-400 m3/s. Rzędna W.G. do tego dnia zostanie obniżona do MinPP czyli 56,50 m n.p.m.

 

Spowoduje to obniżenie się poziomu wody poniżej stopnia w rejonie Włocławka o około 1 metr.

Przewidywany poziom wody na wodowskazie Włocławek w czasie ograniczenia przepływu będzie wynosił około 150 cm.

W związku z powyższym mogą występować utrudnienia w żegludze poniżej stopnia.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Bliższe informacje można uzyskać w Nadzorze Wodnym we Włocławku pod numerami telefonów: (+48 54) 233 93 95 wew. 26 i 607 299 688.

Sporządził

Kierownik Nadzoru we Włocławku

Tomasz Pokropski

 

Kierownik Inspektoratu

 

Grzegorz Wesołowski

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą