Jarosław Bojarski

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY KADENCJI 2018-2023

Marzena Stańczak - Kaźmierska

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY GMINY KADENCJI 2018-2023
 
Radni

Chojnacki Andrzej

Gołębiewski Mariusz

Kaźmirski Marcin

Kopczyńska Daniela

Kraziński Władysław

Lendzion Agnieszka

Parzniewska Jolanta

Piórecka Małgorzata

Rohde Monika

Suski Czesław

Sztuczka Kamila

Sztuczka Paulina

Sztuka Janusz