Jarosław Bojarski

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY KADENCJI 2018-2023

Marzena Stańczak - Kaźmierska

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY GMINY KADENCJI 2018-2023
 
Radni

Gołębiewski Mariusz

Kraziński Władysław

Piórecka Małgorzata

Suski Czesław

Sztuczka Kamila

Sztuczka Paulina

Sztuka Janusz

Rohde Monika

Parzniewska Jolanta

Szymański Dariusz

Chojnacki Andrzej

Kopczyńska Daniela

Kaźmirski Marcin