^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Informacje o terminach i miejscach przeprowadzenia zebrań w poszczególnych sołectwach:

 HARMONOGRAM

zebrań wiejskich – wrzesień 2016 rok

L.p.

Sołectwo – miejsce zebrania

Data i godz. zebrania

Sołtys/Radni

1

Białe Błota - w mieszkaniu sołtysa

19.09.2016 r. (poniedziałek)

godz. 16:00

Barbara Ośmiałowska

Kamila Sztuczka

2

Bobrownickie Pole - w mieszkaniu sołtysa

28.09.2016 r. (środa)

godz. 17:30

Roman Parzniewski

Jarosław Bojarski

Dariusz Kołaczyński

Kamila Sztuczka

3

Bobrowniki – Remiza OSP

29.09.2016 r. (czwartek)

godz. 17:00

Marcin Kaźmirski

Mariusz Gołębiewski

Wioletta Kopczyńska

Krzysztof Kostrzewski

Janusz Sztuka

Marta Zimecka - Winnicka

4

Brzustowa - w mieszkaniu sołtysa

20 września 2016 r. (wtorek)

godz. 13:00

Janina Kostrzewska

Czesław Suski

5

Gnojno – sala zebrań wiejskich przy kaplicy w Gnojnie

26.09.2016 r. (poniedziałek)

godz. 16:00

Marian Gajewski

Małgorzata Piórecka

Czesław Suski

6

Polichnowo – w mieszkaniu sołtysa

21.09.2016 r. (środa)                          godz. 17:00

Ewa Pozorska

Monika Frej

 

7

 

Rachcin – Remiza OSP

 

27.09.2016 r. (wtorek)               godz. 17:30

Andrzej Nisztuk

Władysław Kraziński

Marzena Stańczak-Kaźmierska

8

Stare Rybitwy – w mieszkaniu sołtysa

22.09.2016 r. (czwartek)                godz. 17:00

Zbigniew Sztuczka

Paulina Sztuczka

9

Stary Bógpomóż - w mieszkaniu sołtysa

26.09.2016 r. (poniedziałek)

godz. 18:00

Sławomir Sztuczka

Tadeusz Gradkiewicz

 

 

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą