^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

W związku z realizacją Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) na lata 2014-2020 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podjęło przygotowania do ogłoszenia konkursu FIO 2017.

 

 

Ważnym elementem przygotowania konkursu jest zorganizowanie spotkań z potencjalnymi oferentami, czyli organizacjami zainteresowanymi konkursem. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – wzorem lat ubiegłych – planuje przeprowadzenie spotkań informacyjnych dotyczących konkursu FIO 2017 we wszystkich województwach.

W związku z powyższym Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki wspólnie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z terenu województwa, na spotkanie z ekspertami z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które odbędzie się w dn. 16 września br. o godz.10.00 w Bydgoszczy (siedziba Urzędu Wojewódzkiego), ul. Jagiellońska 3, sala konferencyjna. Czas spotkania zaplanowany został na ok. trzy godziny.

Ogłoszenie naboru w Priorytecie 1 (Małe inicjatywy) i Priorytecie 2 (Aktywne społeczeństwo) planowane jest na początek września 2016r., ogłoszenie naboru w Priorytecie 3 (Aktywni obywatele) i Priorytecie 4 (Silne organizacje pozarządowe) planowane jest na grudzień 2016r.

Planowany termin naboru ofert to 21 dni. Złożenie oferty we wrześniu wyczerpuje limit składania ofert w ramach konkursu (wyczerpuje możliwość złożenia oferty w grudniu).

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie:www.pozytek.gov.pl/download/files/FIO_2017/Regulamin_FIO_2017.pdf

Zgłoszenia chętnych do udziału w spotkaniu – w terminie nieprzekraczalnym do dnia 4 września - przyjmuje p.Elżbieta Błaszkiewicz – Inspektor ds. obywatelskich, organizacyjnych, obronnych i wojskowych w Starostwie Powiatowym w Lipnie pod numerem tel. (54) 288 66 36.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą