^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

11 sierpnia 2016 r. wykonana została inwestycja pn. "Przebudowa drogi gminnej we wsi Bobrownickie Pole - Etap I". Nową nawierzchnię zyskał niespełna kilometrowy odcinek biegnący z głębi drugiej co do wielkości w Gminie wsi do szosy Bobrowniki-Radomice. W maju br. zakontraktowaliśmy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dofinansowanie ponad 63 % kosztów inwestycji. To nasz pierwszy projekt w nowej perspektywie budżetowej UE.

O pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pn. "Przebudowa drogi gminnej we wsi Bobrownickie Pole - Etap I" pisaliśmy tutaj

Podpisanie przez Wójta Gminy Bobrowniki Jarosława Jacka Poliwko przy kontrasygnacie Skarbnika Pawła Grudowskiego umowy o dofinansowanie realizacji projektu. Toruń, 25 maja 2016 r.

Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko z gospodarską wizytą w miejscu wykonywania prac zleconych Przedsiębiorstwu Robót Drogowych. Bobrownickie Pole, 11 sierpnia 2016 r.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą