Wójt Gminy Bobrowniki w porozumieniu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział Toruń zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Bobrowniki na bezpłatne poradnictwo ZUS, które świadczone będzie 11 sierpnia br. w godz. 10:00 - 13:00 (Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Bobrowniki) z zakresu:

- świadczeń emerytalno - rentowych,

- świadczeń krótkoterminowych,

- podlegania ubezpieczeniom społecznym,

- obowiązków płatników składek.