Z myślą o użytkownikach drogi Polichnowo - Stary Bógpomóż trwają prace na poboczach tej drogi. Prosimy o zachowanie ostrożności.