GOPS informuje, że wnioski złożone po 1 lipca 2016 roku będą rozpatrywane ze skutkiem w postaci wypłaty świadczenia według czasu złożenia wniosku tj. bez wyrównania od 1 kwietnia 2016 r. (podstawa prawna: art. 18 i art. 21 Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci). Informacji udziela p. Sylwia Uzarska tel. 54 230 51 45.