W czwartek 9 czerwca br. Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Tadeuszem Gradkiewicz przebywali w Rachcinie na Pikniku Rodzinnym organizowanym przez miejscowy Punkt Przedszkolny i Szkołę Podstawową. Następnie Gospodarz Gminy wraz z Przewodniczącym dokonali objazdu dróg w sołectwie Rachcin poddanych utwardzeniu kamieniem zakupionym w ramach wyodrębnionego z budżetu Gminy funduszu sołeckiego dokonując przeglądu rezultatów wykonanych robót.