W niedzielę 5 czerwca br. w kaplicy w Gnojnie odbył się doroczny odpust. Kilka dni przed uroczystością zdołano zakończyć roboty polegające na budowie parkingu przy drodze gminnej - przed kaplicą. Z budżetu gminy pokryto wydatki w kwocie 14 tys. zł. (w tym 2 tys. zł. z funduszu sołeckiego). W trakcie uroczystości odpustowej za pomoc w realizacji inwestycji podziękowania na ręce gospodarza Gminy Wójta Jarosława Jacka Poliwko złożyli mieszkańcy sołectw, których mieszkańcy uczęszczają do kaplicy.