W piątek 27 maja br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bobrowniki odbyła się Sesja Rady Gminy. Radni udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Jarosławowi Jackowi Poliwko zatwierdzając sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu. Gościem obrad był Rafał Wiśniewski, Przewodniczący Rady Powiatu Lipnowskiego.