25 maja br. Wójt Jarosław Poliwko przy kontrasygnacie Skarbnika Pawła Grudowskiego podpisał umowę o dofinansowanie realizacji operacji pn. "Przebudowa drogi gminnej we wsi Bobrownickie Pole - Etap I". O pozytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku informowaliśmy tutaj.