Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Poliwko wziął udział w ogólnopolskiej akcji "Cała Polska czyta dzieciom". Przy tej okazji Gospodarz Gminy wraz z Przewodniczącym Rady Tadeuszem Gradkiewiczem odwiedził prowadzony przez Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Rachcin Punkt Przedszkolny i Szkołę wyrażając zainteresowanie rozwojem placówek, których organem prowadzącym już od niemal 8 lat jest organizacja społeczna powołana przez tutejszą społeczność. Wizyta w Rachcinie, podobnie jak ostatnie przejazdy do Starego Bógpomoża i Gnojna, była okazją do zapoznania się z wnioskami zgłaszanymi w imieniu mieszkańców na sesjach Rady Gminy.