Na prośbę Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się w Gminie Bobrowniki prezentacja Rządowego Programu Rodzina 500plus (w ramach akcji 500bus), której dokonali delegaci tej instytucji. Miejscem spotkania była Remiza OSP Bobrowniki. Przybyłych delegatów urzędu wojewódzkiego, radnych gminy, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy oraz dzieci i młodzież z naszych szkół powitał Gospodarz Gminy Wójt Jarosław Poliwko. W krótkiej prezentacji przedstawiciele urzędu wojewódzkiego nakreślili założenia Programu, odpowiadali na pytania uczestników oraz przekazali najmłodszym baloniki i lizaki.