Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach informuje, że w dniu 17 maja br. rozpocznie się wypłata świadczeń wychowawczych w ramach Programu "Rodzina 500plus" na konta. Wypłata świadczenia osobom, które zadeklarowały chęć odbioru środków w gotówce, nastąpi w Kasie Urzędu Gminy Bobrowniki w dniach 19-20 maja br. (czwartek - piątek). Po odbiór decyzji o przyznaniu świadczenia należy zgłaszać się do Pani Sylwii Uzarskiej w Urzędzie Gminy Bobrowniki, budynek A, pokój nr 3.