^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Sprzyjająca aura umożliwiła naszym pracownikom rozpoczęcie robót poprawiających warunki funkcjonowania przestrzeni publicznej. Rozpoczęto prace nad budową parkingu przy kaplicy w Gnojnie. Na potrzeby parkingu dostosowana zostanie powierzchnia 250 m2 przy tym obiekcie. Również prace z zakresu postawienia krzyża przydrożnego i wybrukowania oraz ogrodzenia jego otoczenia wykonano we wsi Stary Bógpomóż. Wczoraj miejsca prac zwizytowali Gospodarze Gminy Bobrowniki - Wójt Jarosław Jacek Poliwko i Przewodniczący Rady Gminy Bobrowniki Tadeusz Gradkiewicz.

 

Prace pod krzyżem w Starym Bógpomożu wykonano z udziałem pracowników Urzędu Gminy Bobrowniki. Zakupu materiałów dokonali mieszkańcy wsi z własnych środków bez posiłkowania się funduszem sołeckim.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą