W piątek 26 kwietnia br. Bobrowniki były miejscem przeprowadzenia eliminacji wojewódzkich XLII OTWP "Młodzież zapobiega pożarom"

W hali sportowej przy SP im. Karola Wojtyły w Bobrownikach spotkali się uczniowie z województwa Kujawsko-Pomorskiego. Eliminacje rozpoczęto powitaniem uczestników przez Gospodarza Gminy - Wójta Jarosława Poliwko. Na czas przerwy między etapami turnieju wiedzy wszyscy udali się pod ruiny gotyckiego zamku, gdzie nastąpił pokaz sprzętu ratowniczo - gaśniczego przy symulowanym zdarzeniu.  Nie zabrakło również tradycyjnej grochówki oraz kiełbasy z grilla.