Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko zaprasza wszystkich na pokaz sprzętu do działań ratowniczo - gaśniczych na terenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ruinach gotyckiego zamku w Bobrownikach w piątek 15 kwietnia br. Początek o godz. 11:00. Po zakończeniu pokazów zapraszamy wszystkich na ognisko i grochówkę. Spotkanie stanowi element programu Wojewódzkich OTWP "Młodzież zapobiega pożarom", które odbędą się w Bobrownikach pod auspicjami Kujawsko - Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP.