10 lutego br. w Remizie OSP Bobrowniki odbyło się spotkanie przedstawicieli Policji z mieszkańcami Gminy w sprawie tworzenia "Mapy zagrożeń bezpieczeństwa". Policyjni prelegenci przedstawili prezentację multimedialną i wysłuchali mieszkańców. W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko wraz z Przewodniczącym Rady Tadeuszem Gradkiewiczem i Sekretarzem Tomaszem Kryńskim, radni, sołtysi, przedstawiciele organizacji społecznych, pozostali mieszkańcy.