Zarządzeniem nr 11/2016 Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Bobrownikach. Czytaj więcej.