Zarządzeniem nr 9/2016 z dnia 10 lutego 2016 r. Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko ogłosił konkurs ofert dla klubów sportowych na wspieranie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Bobrowniki. Nabór ofert trwa do 22 lutego br. Szczegóły dostępne tutaj.