Informujemy, że z dniem dzisiejszym Urząd Stanu Cywilnego w Bobrownikach przeniesiony został do pokoju nr 11 na parterze Budynku B ("nowy" budynek) Urzędu Gminy Bobrowniki. W pokoju nr 11 następować będzie odtąd obsługa z zakresu ewidencji ludności, działalności gospodarczej, obrony cywilnej. Dzięki zmianom osoby, dla których poruszanie się po schodach stanowiło duży wysiłek będą miały ułatwiony dostęp do USC.