^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

W związku ze zmianami w Ustawie o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 r. od dnia 01.01.2016 roku obowiązują nowe zasady ustalania podatku - niżej cytujemy fragment ustawy dotyczącej zmian:

Art 4 ust. 7. Grunty pod stawami, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, grunty pod rowami oraz grunty rolne zabudowane - bez względu na zaliczenie do okręgu podatkowego - przelicza się na hektary przeliczeniowe wg następujących przeliczników:

1) 1 ha gruntów pod stawami zarybionymi łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem oraz gruntów rolnych zabudowanych - 1 ha przeliczeniowy,

2) 1 ha gruntów pod stawami zarybionymi innymi gatunkami ryb, gruntów pod stawami niezarybionymi, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych oraz gruntów pod rowami - 0,20 ha przeliczeniowego.

Art. 6a ust. 10a W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł. podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Informacji udzielają pracownice Referatu finansowego UG Bobrowniki, tel. 54 230 51 33. 

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą