^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Terminy naboru

Na podstawie § 14 ust. 2 i 5 oraz załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. z 2015 r., poz. 1942) podaje się do wiadomości:

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobrowniki - Zarządzenie nr 5/2016 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 29 stycznia 2016 r.

Kryteria naboru:

Do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w tych placówkach, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone w art. 20c Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.). Kryteria ustawowe mają jednakową wartość.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole, oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Kryteria te są zawarte w:

Uchwale nr IV/23/2015 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Bobrowniki

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w Przedszkolu Samorządowym w Bobrownikach i Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Bobrownikach.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą