^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

29 grudnia 2015 r. na wyjazdowym posiedzeniu w Rachcinie Rada Gminy Bobrowniki przyjęła budżet Gminy Bobrowniki na rok 2016. Dokonano podsumowania minionego roku i planów na rok 2016. W spotkaniu udział wziął Rafał Wiśniewski - Przewodniczący Rady Powiatu Lipnowskiego. Obecni byli sołtysi i kierownicy jednostek organizacyjnych z terenu naszej Gminy.

W trakcie obrad nastąpiło przyjęcie protokołów z posiedzeń stałych komisji Rady Gminy. Przyjęto również Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016. Ustalono zasady udzielania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Bobrowniki. Nastąpiło przyjęcie planów pracy Rady Gminy Bobrowniki i Komisji Rady Gminy na 2016 rok. Ukoronowaniem sesji było podjęcie uchwały w sprawie budżetu na rok 2016. Podjęto również inne uchwały, których treść wraz z pozostałymi pojawi się wkrótce w BIP. 

Po zakończeniu obrad głos zabrał Przewodniczący Rady Powiatu Rafał Wiśniewski, który pogratulował radnym zgodnego uchwalenia budżetu. Przekazał wszystkim życzenia noworoczne. Za udostępnienie sprzętu i wyposażenia oraz za wsparcie organizacyjne dziękujemy druhom OSP Rachcin i Paniom z Koła Kobiet w Bobrownikach.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą