^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Uprzejmie informujemy, że w ramach realizacji Rządowego Programu Wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - "Książki naszych marzeń" Gmina Bobrowniki uzyskała od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego wsparcie finansowe na zakup książek niebędących podręcznikami w wysokości 2 170,00 zł.

Uzyskane wsparcie finansowe przeznaczone zostało dla Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Bobrownikach. Celem programu jest:

- doposażenie Biblioteki szkolnej w książki o tematyce bliskiej współczesnym doświadczeniom uczniów w poznawaniu i rozumieniu otaczającego świata,

- promowanie czytelnictwa wśród uczniów szkół podstawowych,

- wzbogacanie oferty bibliotek szkolnych,

- urozmaicanie realizacji programów nauczania przez zapewnienie uczniom wpływu na kształtowanie księgozbioru biblioteki szkolnej,

- rozwijanie współpracy bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi.

Formy realizacji programu:

- podjęcie przez szkołę, która uzyskała wsparcie współpracy z biblioteką publiczną obejmującej konsultowanie planowanych zakupów książek i wymianę informacji o imprezach promujących czytelnictwo,

- zorganizowanie co najmniej dwóch wydarzeń promujących czytelnictwo z udziałem uczniów,

- uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami,

- zrealizowanie co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej,

- dostosowanie organizacji pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów, w szczególności poprzez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich.

Gmina Bobrowniki zgodnie z założeniami programu zapewniła wkład własny w wysokości 20 % kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą