Uprzejmie informujemy, że w sobotę 12 grudnia 2015 r. w godz. 8:00 - 14:00 odbierane będą odpady wielkogabarytowe od mieszkańców sołectwa Rachcin. Punkt odbioru odpadów: plac przed Remizą OSP w Rachcinie. Informacji udziela Pani Małgorzata Rutkowska (Referat Komunalny) tel. 54 230 51 44.