^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

W mijającym sezonie prac drogowych przedmiotem szczególnej troski Wójta Jarosława Poliwko i jego pracowników była poprawa stanu chodników i dróg w miejscowości Bobrowniki. Dzięki współpracy z Przedsiębiorstwem Agromlecz urzeczywistniono zamiar przebudowy nawierzchni jednego z uczęszczanych parkingów przy ulicy Nieszawskiej. Na odcinku między pocztą a placem zabaw wysłużone płyty chodnikowe zastąpiono równym brukiem. To tylko część spośród wielu robót wykonanych przez pracowników interwencyjnych. Poza pracami interwencyjnymi w zakresie inwestycji drogowych wykonano przebudowę drogi gminnej stanowiącej przedłużenie ulicy Podgórnej w kierunku wsi Polichnowo (Rek). Na inwestycję pozyskano środki z budżetu Samorządu Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

 

BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ ULICY SENATORSKIEJ

Zobacz: Z gospodarską wizytą w miejscu wykonywania prac

BUDOWA PARKINGU PRZY UL. NIESZAWSKIEJ

REALIZACJA ZADANIA PN. MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W TECHNOLOGII NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ Z POWIERZCHNIOWYM UTRWALANIEM EMULSJĄ I GRYSAMI DO DŁUGOŚCI 0,700 KM W OBRĘBIE GEODEZYJNYM BOBROWNIKI CZ. DZ. NR 514

Zobacz: Przybywa utwardzonych dróg w Gminie Bobrowniki

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą