^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Wczorajszy Dzień Edukacji Narodowej zorganizowany przez Władze Gminy w Remizie OSP Bobrowniki po raz pierwszy obchodzono wspólnie łącząc całe środowisko oświaty z naszego terenu. Było to święto wyjątkowych osób, dzięki którym szkoła podstawowa i gimnazjum znajdują się w czołówce szkół powiatu lipnowskiego pod względem wyników egzaminów końcowych. Nie bez przyczyny zawitał do Bobrownik Radny Sejmiku Województwa Piotr Pręgowski, Starosta Lipnowski Krzysztof Baranowski wraz z Samorządowcami, Przedsiębiorcy, Radni. Nie zabrakło Nauczycieli oraz Pracowników administracji i obsługi. Uroczystość uświetniły dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Bobrownikach oraz Gimnazjum im. Ziemi Dobrzyńskiej w Bobrownikach. Wyróżniającym się nauczycielom przyznano nagrody. Dzień Nauczyciela obchodzony jest na pamiątkę ustanowienia przez Sejm Komisji Edukacji Narodowej w dniu 14 października 1773 r.

NAGRODY DLA NAUCZYCIELI PLACÓWEK, KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA BOBROWNIKI

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Nagrody Wójta Gminy Bobrowniki otrzymali następujący nauczyciele:

- Ewa Makowska,

- Anatol Grzegorzewski,

- Karolina Kołodziejska,

- Anna Majewska,

- Izabela Gutowska,

- Andrzej Wycichowski,

- Alicja Pażniewska,

- Waldemar Gutowski,

- Iwona Adamska.

Owocem pracy całego grona pedagogicznego są dobre wyniki dzieci i młodzieży w egzaminach na zakończenie etapów edukacji (w minionym roku szkolnym najlepsze wyniki w powiecie lipnowskim odnotowała zarówno Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Bobrownikach jak i Gimnazjum im. Ziemi Dobrzyńskiej w Bobrownikach). Również pod względem rywalizacji sportowej placówki wypadają bardzo dobrze.

Październikowe dni to szczególny czas refleksji nad pracą nauczycieli również w kontekście przypadającej 17 października rocznicy aresztowania przez hitlerowców Józefa Katkiewicza, kierownika Szkoły Powszechnej w Bobrownikach zgładzonego w niemieckim obozie śmierci Mauthausen 13 grudnia 1940 r. Dziś postać tę upamiętnia tablica w budynku obecnego Gimnazjum, który był miejscem pracy Katkiewicza.

NAGRODY DLA NAUCZYCIELI Z INNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W GMINIE BOBROWNIKI

Na zaproszenie Wójta Gminy Bobrowniki w Dniu Edukacji Narodowej uczestniczyli również przedstawiciele i nauczyciele Szkoły Podstawowej i Małego Przedszkola w Rachcinie, które są placówkami prowadzonymi przez Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Rachcin. Ta społeczna inicjatywa edukacyjna dwóch rolników, gospodyni, ekspedientki i nieżyjącej już krawcowej zyskała poparcie mieszkańców wsi i nauczycieli, co pozwoliło w 2008 r. kontynuować wieloletnią historię placówki zapoczątkowanej tajnym nauczaniem w zaborze rosyjskim. W 2013 r. szkoła ta odnotowała najwyższy wynik egzaminu końcowego spośród szkół działających w Gminie Bobrowniki, a w 2014 r. zajęła pod tym względem 6. miejsce na 31 spośród wszystkich szkół podstawowych w powiecie lipnowskim. Na spotkaniu z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Bobrownikach Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Rachcin Władysław Kraziński wraz z Wójtem Jarosławem Jackiem Poliwko wręczyli nagrody, które odebrały nauczycielki placówek z Rachcina:

- Katarzyna Woźniak,

- Agata Szpadzińska,

- Iwona Wilczewska,

- Wioletta Kopczyńska.

NAGRODY DLA ZWYCIĘZCÓW GMINNYCH POTYCZEK ORTOGRAFICZNYCH

Nagrodzono uczestników Konkursu "Gminne Potyczki Ortograficzne", który odbył się w Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Bobrownikach dnia 10 października 2015 r. Mistrzem ortografii Gminy Bobrowniki został Marek Gębicki, I Wicemistrzem - Anna Szulikowska, II Wicemistrzem - Krzysztofa Ciarka. W "potyczkach" udział wzięło 11 osób.

PODZIĘKOWANIA DLA WSPIERAJĄCYCH OŚWIATĘ W GMINIE BOBROWNIKI

Adresatami szczególnych podziękowań za wspieranie bobrownickiej edukacji były następujące osoby:

- Krzysztof Baranowski (Starosta Lipnowski),

- Lilla Lorenc (Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrownikach),

- Grzegorz Stupecki (Prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska),

- Mirosław Miętkiewicz (Przedsiębiorca),

- Leszek Mamoński (Przedsiębiorca),

- Jerzy Kmita (Przedsiębiorca).

PODZIĘKOWANIA DLA NAUCZYCIELI - EMERYTÓW

Na zaproszenie Wójta Gminy Bobrowniki Jarosława Jacka Poliwko w spotkaniu udział wzięli emerytowani nauczyciele. Spotkanie stało się okazją do podziękowania im za wieloletnią pracę na rzecz oświaty.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy wszystkim Nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi z terenu Gminy Bobrowniki zdrowia i pomyślności oraz satysfakcji z dobrze wykonywanej pracy.

 

F O T O G A L E R I A

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą