^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

W minioną sobotę Gminę Bobrowniki odwiedzili nietypowi przybysze. Byli nimi przedstawiciele Fundacji AriAri z Bydgoszczy oraz uczniowie jednej ze Szkół w Radziejowie. Swój objazd po gminie rozpoczęli od ruin gotyckiego zamku w Bobrownikach. Następnie udali się do dawnej olęderskiej wsi Stary Bógpomóż.

Tam na cmentarzu protestanckim dokonali inwentaryzacji i obmiaru zachowanych nagrobków. Przeprowadzali też wywiady z mieszkańcami. Cmentarz protestancki w Bógpomóż założyli osadnicy olęderscy sprowadzeni przez rezydujących na Zamku w Bobrownikach starostów grodowych króla polskiego. Polska dała olędrom warunki do spokojnego życia - bez religijnych prześladowań. Oni zaś uczynili zalewowy teren należący do dóbr królewskich wydajnym polem uprawnym tworząc istniejącą do dziś wieś Bógpomóż. Gmina Bobrowniki wraz z Nadleśnictwem Dobrzejewice wykona ogrodzenie zapomnianego cmentarza w Bógpomóż - jednego z pierwszych protestanckich miejsc pochówku na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej a tym samym wizytówki naszej Gminy. Wszelkie prace odbywają się pod rygorem ochrony prawnej cmentarza wpisanego do rejestru zabytków.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą