Najstarsze stowarzyszenie w naszej Gminie - Ochotnicza Straż Pożarna w Bobrownikach - zostało utworzone w 1912 r. Wyrasta ono z wielowiekowej tradycji ochrony Bobrownik przed pożarami. Do dziś nieprzerwanie działa na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia.

30 września 1912 r. mieszkańcy pozbawionych wcześniej praw miejskich Bobrownik zwrócili się do gubernatora płockiego będącego przedstawicielem rosyjskich władz zaborczych o zezwolenie na utworzenie stowarzyszenia "Dobrowolna Ochotnicza Straż Pożarna" w Bobrownikach. Prośbę skierowali za pośrednictwem naczelnika obwodu lipnowskiego, który poparł wniosek 27 maja 1913 r. kierując go do gubernatora płockiego. Gubernator udzielił zezwolenia na utworzenie stowarzyszenia "Ochotnicza Straż Pożarna" w dniu 13 czerwca 1913 r.

Czynnikiem wyróżniającym początki OSP Bobrowniki spośród innych jednostek OSP jest jej powołanie przez rolników i robotników. Bardzo często w roli założyciela takiego stowarzyszenia występował ksiądz, nauczyciel lub urzędnik. W Bobrownikach była to całkowicie oddolna inicjatywa.

Wskutek zawieruchy wojennej nie dane było społecznikom w pełni działać. Ustanowiona w miejsce rosyjskiej cesarsko-niemiecka cywilna władza zaborcza utrwaliła swe rządy w połowie 1915 r. Rok później nastąpiło odrodzenie OSP. Odtąd jest ona nieprzerwanie obecna w życiu miejscowości Bobrowniki.

W roku 1918 OSP Bobrowniki należała do Związku Floriańskiego. Jeden spośród bobrownickich Strażaków - Władysław Strużyna - był żołnierzem Wojska Polskiego w wojnie z Rosją bolszewicką i odznaczony został Krzyżem Walecznych.

W okresie międzywojennym OSP Bobrowniki rozwinęła działalność kulturalną. Ważną cezurę czasową stanowi rok 1923 - moment przybycia do Bobrownik Józefa Katkiewicza, który objął tu funkcję Kierownika Szkoły Powszechnej. Został on naczelnikiem straży i powołał orkiestrę. Zainicjował działania, które doprowadziły do zbudowania Remizy oddanej do użytku w 1927 r. Prezesem OSP był Zygmunt Michalski - pisarz gminny. W 1924 r. wręczono sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrownikach.

Strażacy OSP Bobrowniki przed swoją Remizą, 1928 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 października 1925 r. OSP Bobrowniki znalazła się wśród założycieli Okręgowego Związku Straży Pożarnych Powiatu Lipnowskiego. 

10 września 1929 r. inspektor z Okręgowego Związku Straży Pożarnych w Lipnie Jankowski ocenił OSP Bobrowniki stwierdzając "karność i zapał do pracy z grożącymi żywiołami" oraz uznając tę straż ogniową za "jedną z najlepiej przygotowanych w całym powiecie lipnowskim". 

Po przeprowadzce Michalskiego do Skępego Prezesem OSP został jej dotychczasowy naczelnik - Józef Katkiewicz. Straż Ogniowo-Ochotnicza w Bobrownikach została skierowana na przysposobienie wojskowe. 

20 sierpnia 1932 r. orkiestra straży pożarnej z Bobrownik grała podczas uroczystego otwarcia przeprawy przez Wisłę w Nieszawie. 

Wśród najgroźniejszych zdarzeń, których skutki nie osiągnęły większych rozmiarów dzięki działaniom bobrownickiej straży pożarnej był pożar z 31 marca 1930 r. w Bobrownikach. 26 sierpnia 1930 r. gasiła pożar we wsi Stary Bógpomóż u Emila Tobera - Niemca. 

Od roku 1933 trwały w powiecie lipnowskim starania o poprawę alarmowania. W powiecie lipnowskim zbierano wtedy metale kolorowe w celu pozyskania dzwonów alarmowych. Bobrownicka szkoła wraz ze strażą pożarną zebrały 33 kg metalu. 

19 sierpnia 1934 r. straż pożarna w Bobrownikach - obok jednostek ze Skępego, Karnkowa i Czernikowa - wykazała najlepszą sprawność spośród drużyn ogniowych powiatu lipnowskiego na "Tygodniu Strażaka". 

Po wybuchu II wojny światowej niemieckie władze hitlerowskie rozpoczęły bezwzględne rządy na okupowanych ziemiach polskich. W październiku 1939 r. dokonali zbiorowej egzekucji 18 mieszkańców Gminy Bobrowniki i 5 mieszkańców Gminy Kłokock. Wśród pomordowanych byli strażacy bobrowniccy Wacław Krażewski i Bolesław Piotrowski. 17 października 1939 r. aresztowany został Józef Katkiewicz, który zginął w obozie śmierci Mauthausen 13 grudnia 1940 r. Zaginął strażacki sztandar z 1924 r.

Władze niemieckie przejęły majątek strażacki tworząc podległą sobie jednostkę, której komendantem ustanowiły kowala Ottona Gacke. 

23 stycznia 1945 r. do Bobrownik weszła Armia Czerwona. 12 marca 1945 r. przystąpiono do ponownego utworzenia straży przy udziale 26 mieszkańców Bobrownik. 

3 marca 1950 r. wnosi ważne wydarzenie w historii straży. Odtąd dysponuje ona samochodem. W związku z tym podjęte zostały starania o poprawę bazy lokalowej zakończone w 1962 r. jej dostosowaniem do nowych potrzeb. Stało się tak nie tylko dzięki pracy społecznej druhów, ale również wsparciu Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Lipnie. 

Lata 60. XX w. stanowią początek istnienia Żeńskiej Drużyny Pożarniczej przy OSP Bobrowniki. 

29 maja 1977 r. nadany został Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrownikach nowy sztandar w miejsce utraconego podczas II wojny światowej. 1 października 1982 r. nastąpiło przywrócenie zlikwidowanej w 1976 r. Gminy Bobrowniki. Naczelnik Gminy Bobrowniki Stanisław Ruzik powołał na funkcję Komendanta Gminnego OSP naczelnika OSP Bobrowniki Edwarda Nakoniecznego. Odtąd przyjął się zwyczaj sprawowania funkcji Komendanta Gminnego OSP przez naczelnika OSP Bobrowniki.

W latach 80. XX w. przywrócona została orkiestra, którą powołał przed wojną Józef Katkiewicz.

Lato 1988 r. to czas największego tryumfu OSP Bobrowniki w zawodach sportowo - pożarniczych. Zawody województwa włocławskiego przeprowadzone w Rypinie zakończyły się zwycięstwem strażaków z Bobrownik, którym wkrótce przydzielony został przez Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Lipnie samochód pożarniczy Star 266. Zwycięskie zawody wojewódzkie otworzyły druhom drogę do Mistrzostw Polski w sporcie pożarniczym przeprowadzonych w Łodzi. Drużyna OSP Bobrowniki zajęła wtedy 15 miejsce na 102 jednostki. 

W 1996 r. przystąpiono do rozbudowy remizy OSP Bobrowniki. Zadanie zostało wykonane w znacznej części z budżetu Gminy Bobrowniki, ale również darowizn mieszkańców i innych sponsorów. Wielkie znaczenie odegrała tu również nieodpłatnie wyświadczona praca braci strażackiej OSP Bobrowniki. 

24 marca 1997 r. nastąpiło zawarcie porozumienia między Wójtem Gminy Bobrowniki Tadeuszem Grzegorzewskim, Ochotniczą Strażą Pożarną w Bobrownikach reprezentowaną przez Edwarda Nakoniecznego i Komendą Rejonową Straży Pożarnej w Lipnie w sprawie umieszczenia OSP Bobrowniki wśród jednostek należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego co nastąpiło na podstawie decyzji Komendanta Głównego PSP nr 46/45/KSRG z 9 maja 1997 r. 

11 maja 2008 r. została wyposażona w drugi samochód pożarniczy Volvo. Jednostka otrzymała wtedy również nowy sztandar.

Od 1 marca 2011 r. OSP Bobrowniki dysponuje łodzią ratunkową współfinansowaną ze środków Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. W finansowaniu zakupu łodzi uczestniczyli również inni sponsorzy. Oficjalnego przekazania dokonał wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Zbigniew Sosnowski.

Uroczystość przekazania łodzi dla OSP Bobrowniki 1 marca 2011 r. W garażu zaparkowany samochód Volvo przekazany jednostce 11 maja 2008 r.

Latem 2012 r. zorganizowano obchody 100-lecia OSP Bobrowniki. Z tej okazji odbył się pokaz pożarniczy. Poniżej galeria zdjęć.

{gallery}ratownictwo{/gallery}

29 września 2013 r. odbyły się VIII Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze. Zarówno męska jak i żeńska drużyna OSP Bobrowniki została sklasyfikowana na podium zajmując II miejsce. Poniżej galeria zdjęć.

{gallery}galerie/osppowiatowe2013{/gallery}

Podnoszeniu poziomu umiejętności służą nie tylko zawody sportowo - pożarnicze, ale również ćwiczenia, np. Kobra 2015. Poniżej galeria zdjęć.

{gallery}Kobra2015{/gallery}

Najważniejszym wydarzeniem pod względem poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie Bobrowniki w 2015 roku był zakup samochodu pożarniczego VOLVO dokonany z inicjatywy Wójta Gminy Bobrowniki Jarosława Jacka Poliwko. Z budżetu Gminy przeznaczono na ten cel 44 tys. zł. Pojazd zastąpił Stara, którym OSP Bobrowniki jeździła do pożarów przez ponad 25 lat. Równolegle wykonano rozbudowę i malowanie ścian garażu OSP. Poświęcenie samochodu nastąpiło 3 maja 2016 r. przy okazji Gminnego Dnia Strażaka. Poniżej galeria zdjęć z wydarzenia.

{gallery}2016maj3{/gallery}

OSP Bobrowniki uczestniczy zarówno w działaniach na rzecz ochrony ludzkiego życia, zdrowia i mienia jak i uroczystościach kościelnych i gminnych. Orkiestra strażacka od wielu lat regularnie uświetnia również uroczystości patriotyczne.

 

Bibliografia:

W. Buller, Historia i tradycja. 100 lat OSP Bobrowniki 1912-2012, Bobrowniki 2012.