^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

05 września na Stadionie Miejskim w Lipnie odbyły się IX Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze. W kategorii A Gminę Bobrowniki reprezentowała drużyna męska OSP Rachcin, która uplasowała się na V miejscu. Spośród 9 gmin powiatu lipnowskiego zostaliśmy sklasyfikowani w środku wyprzedzając m.in. utytułowane straże-w tym jednostki z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Skromny choć nie najgorszy wynik udało się osiągnąć mimo braku szeroko zakrojonych przygotowań i udogodnień sprzętowych. 

OSP Rachcin to jedna z dwóch jednostek ochrony przeciwpożarowej w Gminie Bobrowniki zrzeszająca co najmniej 25 druhów w tym 9 uprawnionych do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Jej pierwszą siedzibę stanowiła murowana remiza zbudowana w latach 1937-1938 w pobliżu krzyża we wjeździe do Rachcina. Dziś fakt ten upamiętnia tablica pod krzyżem poświęcona Druhom OSP Rachcin Żołnierzom Polskim Wojny Obronnej 1939 r. Od 1973 r. Remiza znajduje się u podnóża starego kręgu zabudowy wsi Rachcin stanowiąc jej serce przez sąsiedztwo ze Szkołą oraz istniejącym od 2008 r. Małym Przedszkolem.

OSP Rachcin na przełomie XX i XXI w. przeżyła kryzys przełamany dzięki wsparciu samorządu Gminy Bobrowniki, Powiatu Lipnowskiego oraz PSP, a przede wszystkim młodzieży z sołectwa Rachcin. Z początkiem roku 2015 decyzją nowych władz Gminy Bobrowniki przywrócono jej stałe finansowanie, dzięki czemu wyposażona została w podstawowy zestaw ubrań ochronnych, obuwia i rękawic, a wcześniej w lekki samochód pożarniczy. Jednostka uczestniczyła w zabezpieczeniu zdrowia i mienia mieszkańców wsi Stary Bógpomóż i Bobrowniki zagrożonych powodzią (2010 r.), przywracaniu przejezdności dróg na naszym terenie po letnich wichurach (19-25 lipca 2015 r.), udostępniła agregat prądotwórczy na potrzeby wsparcia chorej osoby wymagającej inhalatora zasilanego energią elektryczną, której zabrakło po wichurach, gasiła pożary lasów w Sołectwie Rachcin, zabezpieczała teren Placu Wolności oraz ulic Kościelnej i Senatorskiej w ramach działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w związku z Diecezjalno-Powiatowo-Gminnymi Dożynkami Bobrowniki 2015.

OSP Rachcin to pierwsza jednostka ochrony przeciwpożarowej w Powiecie Lipnowskim mająca za sobą wdrożone projekty ze środków Unii Europejskiej. W ten sposób świetlica wiejska prowadzona przez tę organizację w Remizie OSP Rachcin uzyskała nagłośnienie, umeblowanie, serwis obiadowy, lodówko-zamrażarkę, kuchnię gazowo-elektryczną, a dla 173 pozostających bez zatrudnienia i zamieszkujących Powiat Lipnowski i Włocławski (ziemski) zorganizowała nieodpłatne kursy prawa jazdy kat. B, C, C+E. Remiza strażacka w Rachcinie została tutejszemu społeczeństwu przywrócona przez OSP Rachcin dzięki wsparciu Gminy Bobrowniki, Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich oraz Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego w 2010 r.

Latem 2015 r. OSP Rachcin zdobyła Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego za realizację inicjatywy pn. "Upamiętnienie Druhów OSP Rachcin Żołnierzy Polskich Wojny Obronnej 1939 r." poszerzając swoje wyposażenie o pilarkę łańcuchową MS 291.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą