^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Wójt Gminy Bobrowniki i Rada Gminy Bobrowniki wraz z Przewodniczącym składają serdeczne podziękowanie wszystkim mieszkańcom naszej Gminy za udział w Diecezjalno-Powiatowo-Gminnych Dożynkach Bobrowniki 2015. 

Dziękujemy Jego Ekscelencji Biskupowi Ordynariuszowi Wiesławowi Meringowi, Księdzu Proboszczowi Zdzisławowi Pawłowskiemu, Księdzu Wikariuszowi Maciejowi Burszewskiemu oraz wszystkim przybyłym Duchownym za celebrę Mszy Świętej, Staroście Lipnowskiemu Krzysztofowi Baranowskiemu i jego współpracownikom za udział w organizacji przedsięwzięcia, pracownikom Urzędu Gminy Bobrowniki za organizacyjne i techniczne przygotowanie Dożynek, delegacjom Sołectw Gminy Bobrowniki oraz innych wspólnot za przygotowanie i wystawienie dożynkowych wieńców, darów. 

Dziękujemy Staroście dożynek Błażejowi Kopczyńskiemu i Starościnie Katarzynie Małkiewicz za znakomite wypełnienie swoich ról, pocztom sztandarowym organizacji społecznych, straży pożarnych, bobrownickiego koła łowieckiego, szkół i policji, młodzieży, nauczycielom, orkiestrze Ochotniczej Straży Pożarnej z Bobrownik, Orkiestrze Reprezentacyjnej Powiatu Lipnowskiego oraz innym Artystom za uświetnienie uroczystości wspaniałymi występami.

Dziękujemy Kołom Kobiet z miejscowości Bobrownickie Pole, Bobrowniki, Polichnowo, Stary Bógpomóż oraz Kołom przybyłym z innych Gmin za smaczne potrawy, a strażakom z OSP Bobrowniki i OSP Rachcin za wsparcie działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, kierowanie delegacji, wskazywanie objazdów i miejsc parkingowych. 

Szczególne wyrazy podziękowania składamy pod adresem wszystkich Darczyńców, dzięki którym Dożynki zyskały wspaniałą oprawę stając się spotkaniem integracyjnym sprzyjającym kreacji pozytywnego wizerunku Gminy Bobrowniki wśród Gości przybyłych do nas z terenów co najmniej trzech województw.  

Serdecznie gratulujemy docenionym w Powiatowym Konkursie "Rolnik Powiatu Lipnowskiego 2015" Hannie Celmer z Bógpomoża Nowego, Jolancie i Janowi Wiśniewskim z Bobrownickiego Pola, wyróżnionemu Wacławowi Modrzejewskiemu z Gnojna i innym Rolnikom, których praca została dostrzeżona i doceniona w konkursie, laureatom i finalistom Powiatowego Konkursu "Bądź eko czyli ekologia na co dzień" rozstrzygniętego podczas bobrownickich Dożynek. Gratulujemy Jarosławowi Bojarskiemu uhonorowanemu odznaką "Zasłużony dla Rolnictwa" oraz twórcom nagrodzonych w konkursach wieńców dożynkowych przygotowanych przez mieszkańców wsi Bobrownickie Pole i innych miejscowości.

                   Przewodniczący Rady Gminy                                       Wójt Gminy Bobrowniki

                         Tadeusz Gradkiewicz                                            Jarosław Jacek Poliwko

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą