13 lipca odbyła się VII Sesja Rady Gminy Bobrowniki. Obrady rozpoczęto od wręczenia zaświadczenia o wyborze nowemu radnemu Krzysztofowi Kostrzewskiemu, który złożył ślubowanie. O wyborze Radnego informowaliśmy tutaj.

 

 

 

 

Rada Gminy w tym dniu podjęła 6 uchwał w sprawach dotyczących składów komisji radnych, ustalenia opłat za centralne ogrzewanie w lokalach należących do Gminy, powołania zespołu do spraw wyboru ławnika, zaciągnięcia częściowo umarzalnej pożyczki z WFOŚiGW na budowę sieci wodociągowej do wsi Białe Błota i zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Uchwały publikowane są tutaj.