^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

 

W budynku bobrownickiego gimnazjum podłożona została bomba, a na ulicy Nieszawskiej płonęły samochody. Byli ranni. Stwierdzono skażenie. Widziano nieznanych i uzbrojonych ludzi. Do akcji ruszyła straż pożarna, policja, służba zdrowia, państwowy powiatowy inspektor sanitarny, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe z Lipna. Na szczęście były to tylko ćwiczenia obronne Kobra 2015 z udziałem przedstawicieli włocławskiej Wojskowej Komendy Uzupełnień sprawdzające funkcjonowanie administracji publicznej podczas wykonywania zadań z zakresu obrony i zarządzania kryzysowego na terenie powiatu lipnowskiego oraz współdziałanie i realizację zadań na rzecz administracji wojskowej.

W ćwiczeniach uczestniczył również Poseł Tomasz Lenz jako strażak ochotnik. Wykorzystano ludzi oraz sprzęt jednostek OSP Bobrowniki kierowanej przez Komendanta Gminnego Dariusza Domagalskiego i OSP Rachcin stwierdzając prawidłowe wykonanie zleconych zadań i sprawność posiadanego przez obie jednostki sprzętu. Obecne były również władze gmin powiatu lipnowskiego, komendanci gminni i druhowie OSP Barany z gm.Lipno. Wójt Gminy Bobrowniki składa podziękowania Powiatowemu i Gminnemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego, ochotniczym strażom pożarnym oraz wszystkim przybyłym gościom i uczestnikom za sprawne przeprowadzenie ćwiczeń. 

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą