^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

 

Położony nieopodal wsi Rachcin folwark Okrągła należał do majątku Chełmica. Po śmierci Jerzego Narbutt (zm. 1922 r.) dobra te zostały podzielone między dzieci jego siostry Olgi Aleksandrowicz. W ten sposób wydzielono odrębne majątki Chełmica Duża, Wichowo, Łochocin i Okrągła. Tę ostatnią otrzymał Jerzy Aleksandrowicz, który pobudował tu dwór eklektyczny wraz z zabudowaniami. Przebywając w Petersburgu zaznajomił się ze Skriabinem (Mołotowem), przy którego pomocy organizował ratowanie rosyjskiej arystokracji po 1917 r. (tzw. biała emigracja).

Jeden z obiektów gospodarczych po majątku Okrągła. Dziś siedziba Koła Łowieckiego nr 106 "Orzeł" z Włocławka.Fot. Karol Kostrzewski

 

 

Jerzy Aleksandrowicz jako Prezes OSP Rachcin na dokumencie z 1937 r.

Jerzy Aleksandrowicz był radcą prawnym, współtwórcą PCK (1919 r.) i piastował funkcję Prezesa Lipnowskiej Spółdzielni Mleczarskiej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Rachcinie, w której zachowały się dokumenty z jego podpisem. Rodzina Aleksandrowiczów herbu Kosy, której przedstawiciele nabyli tytuły hrabiowskie to stary szlachecki ród wywodzący się z Wielkiego Księstwa Litewskiego. 

Spod spichlerza po majątku Okrągła wyruszają rokrocznie myśliwi z Koła Łowieckiego "Orzeł" na polowanie "Hubertusa". 

Opracował Karol Kostrzewski

Bibliografia

P. Gałkowski, Genealogia ziemiaństwa ziemi dobrzyńskiej XIX - XX wieku, Rypin 1997, s. 21.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą