^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Trwa realizacja projektu Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego pn. "Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze". Do partnerskiego udziału w przedsięwzięciu zaproszono również Gminę Bobrowniki. W dniu wczorajszym Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko i Skarbnik Paweł Grudowski podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu aneks do umowy partnerskiej. Zyskujemy rekultywację składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Polichnowo - Piaski z dofinansowaniem 95 % wydatków.

27 stycznia 2015 r. zleciliśmy prace przy rekultywacji składowiska firmie Handlowo - Usługowej "ITC" z Baruchowa. Wiosną urządzono zaplecze budowy wraz z zasilaniem w energię elektryczną i wodę, uporządkowano teren budowy, ukształtowano bryłę składowiska, wykonano warstwę wyrównawczą. Dalsze prace obejmują drenaż odgruzowujący wraz z nadbudową istniejących studni, wykonanie warstwy uszczelniającej, drenażowej, urodzajnej, zabiegów agrotechnicznych i pielęgnacyjnych, ścieżki edukacyjnej. Zakończenie prac nastąpi w październiku 2015 r. Zostaną wtedy przeprowadzone badania monitoringowe. Teren budowy będzie udostępniony wraz z miejscem przeznaczonym na organizację pikniku edukacyjnego. Umowę z Samorządem Województwa podpisaliśmy 21 marca 2014 r. 

Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego Piotr Całbecki i Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko po podpisaniu aneksu do umowy partnerskiej, Toruń 14 maja 2015 r. Więcej informacji o przedsięwzięciu Samorządu Województwa tutaj.

Projekt "Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko - pomorskim na cele przyrodnicze" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą